Thiếu Niên Trương Tam Phong – Tập 1

————– Các tập khác ——————-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 – End
————————————————-

Thiếu niên Trương Tam Phong – Full trọn bộ 40 tập, phát sóng trên VTV3 năm 2001.

Thiếu niên Trương Tam Phong – Dàn diễn viên:
Trương Vệ Kiện vai Trương Quân Bảo
Lý Băng Băng vai Tần Tư Dung
Tô Hữu Bằng vai Dịch Thiên Hành
Nghiêm Khoan vai Dịch Kế Phong
Trương Thiết Lâm vai Trừng Không đại sư
Lâm Tâm Như và Ngưu Manh Manh vai Băng Tâm
Lý Tiểu Lộ vai Minh Đạo Hồng
Vương Diễm vai Triệu Ngọc Nhi
Hồ Tịnh vai Lăng Tuyết Nhạn
Tae vai Trương Thúy Sơn
Vương Đức Thuận vai Dịch Vân
Tào Tuấn vai Tống Viễn Kiều
Mã Cường vai Du Liên Châu
Âm Ái Quốc vai Du Đại Nham
Long Mãnh vai Trương Tòng Khê
Vương Quần vai Trương Thao
Phó Hiểu Na vai Trương phu nhân
Đỗ Ngọc Minh vai Tiêu Diêu Vương
Ngưu Thanh Phong vai Trương Khải Tiều
Chu Yến vai Hồng Nương
Lý Bảo Thành vai Xà Ma
Lý Bảo Long vai Huyết Ma
Diệp Quân vai Bát Vương gia
Trịnh Giai Hân vai Thiểm Điện/Ân Tố Tố
Thẩm Y Linh vai Tiểu Điệp
Thịnh Tài Tân vai Thánh tăng
Trương Xuân Trọng vai Thái Hư Tử
Tiết Văn Thành vai Vô Trần
Quan Chuyên Điền vai Liễu Nhân
Võ Gia Huy vai Nguyên Nhất Bình
Dương Hạo Tường vai Nguyên Nhất Hiệp
Nghiêm Hồng Trí vai Biển Bức
Thái Tiểu Long vai Lăng Thiên Bá
Từ Văn Bân vai Trấn Giang Nam

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.